Vastuullisuus

HSE_Q_web.jpg

Skangasin tavoitteena on nolla tapaturmaa niin omassa toiminnassamme kuin ympäristövahinkojenkin suhteen. Turvallisuustavoitteet on sisällytetty tulostavoitteisiimme ja koskevat jokaista Skangasin työntekijää.

Olemme sitoutuneet pyrkimään toimialueidemme johtavaksi yhtiöksi terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioiden (Health, Safety, Environment and Quality eli HSEQ) hallinnassa. Tämä koskee sekä Skangasin omia että asiakkaidemme toimintoja.

Työympäristön turvallisuuden varmistaminen ja ympäristöhaittojen ehkäiseminen ovat toiminnassamme etusijalla. Tiedämme, että yrityksemme ja asiakkaidemme menestys vaatii erinomaisia tuloksia HSEQ-asioissa.

LNG-terminaalimme vastaavat kansallisten ja kansainvälisten säädösten ja turvallisuusmääräysten vaatimuksia. Järjestämme säännöllisesti sekä yrityksen sisäisiä harjoituksia että yhteistoimintaharjoituksia palo- ja pelastustoimen ja poliisin kaltaisten tärkeiden sidosryhmien kanssa.

Toimintamme jatkuvaa parantamista tukee sertifioitu ISO 9001-johtamisjärjestelmä.